Intergritetspolicy

1. Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att KonsumentTest hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2. Tillämpning och revidering

Mizific AB ansvarar för att behandlingen av personuppgifter på KonsumentTest följer denna policy.

Policyn ska fastställas av Mizific AB minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Mizific AB är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

3. Organisation och ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. 

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4. Begrepp och förkortningar

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

5. Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet
 • Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som KonsumentTest behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till Mizific AB. Mizific AB ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

6. Informationen vi samlar in

Om du bara besöker vår hemsida och inte fyller i några personliga uppgifter samlar vi endast in data som skickas genom din webbläsare.

Google Analytics

Vi samlar in information om våra besökare genom Google Analytics, den här informationen använder vi för att kunna skapa en bättre upplevelse för våra besökare samt hålla koll på statistik som hur många sidor en person bläddrar igenom, hur länge man stannar på en sida och så vidare. Den här informationen sparar vi i 50 månader. Det går inte att koppla informationen vi samlar genom Google Analytics till personer som besöker vår hemsida.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Kontaktformulär

När du kontaktar oss genom våra kontaktformulär sparar vi ditt namn och e-postadress.

7. Affiliate-länkar

Alla produkter vi länkar till har så kallade “affiliate-länkar”, det betyder att vi får en provision om du köper en produkt genom vår länk. Vi använder oss av dessa länkar för att kunna driva sidan, intäkterna täcker kostnaden för driften av hemsidan samt att det hjälper oss testa nya produkter.